• 18.11.2017
  • כ״ט במרחשון תשע״ח
  • עברית

!We’re live

Join our Kabbalat Shabbat services at the Tel Aviv Port from wherever you are with Live Streaming

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 22.09.17

 

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 8.09.17

Part 1

Part 2

Part 3

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 25.08.17

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 8.08.17

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 18.08.17

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 11.08.17

Part 1

Part 2

Musical Kabbalat Shabbat at Herzliya Marina 28.07.17

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 21.07.17

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 14.07.17

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 7.07.17

Part 1

Part 2

Musical Kabbalat Shabbat at TLV Port 30.06.17

  • All Rights Reserved 2012
  • Developed by: felix007.co.il