קבלת שבת על הגג

קבלת שבת עירונית ומוזיקלית על הגג