Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
מרץ 2021

חבורת לימוד – בבלי, ברכות

חבורת לימוד בה נפגש עם עולם התלמוד היהודי בגישה פלורליסטית ושיווינית מצד אחד ומאידך עם לימוד מעמיק של הטקסט עצמו בסדר קבוע. נתחיל את הלימוד במסכת הראשונה של התלמוד מסכת ברכות וניפגש דרכה עם השפה התלמודית ואופן החשיבה התלמודי. מנחה: חיים נהון ...
03 מרץ
18:00 - 19:00

השראה מהפרשה

חווית לימוד ויצירה מתוך מעגל השנה של פרשות השבוע. ביחד נקרא, נלמד ונתבונן בפרשת השבוע וננסה לשאוב ממנה רעיונות ומחשבות ליצירה אישית. הסדנה מתקיימת בזום בהנחייית חיים נהון. ...
03 מרץ
19:00 - 20:00

קבלת שבת מוסיקלית

קבלת שבת מוזיקלית וישראלית כמיטב המסורת של בית תפילה ישראלי. קבלת השבת משלבת בין הישן והחדש, היהודי והישראלי, האישי והקהילתי. נפרד ביחד מהשבוע ונקבל את השבת עם חיוך על השפתיים וחדוות שבת בלב. ...
05 מרץ
17:00 - 18:30

חבורת לימוד – בבלי, ברכות

חבורת לימוד בה נפגש עם עולם התלמוד היהודי בגישה פלורליסטית ושיווינית מצד אחד ומאידך עם לימוד מעמיק של הטקסט עצמו בסדר קבוע. נתחיל את הלימוד במסכת הראשונה של התלמוד מסכת ברכות וניפגש דרכה עם השפה התלמודית ואופן החשיבה התלמודי. מנחה: חיים נהון ...
10 מרץ
18:00 - 19:00

השראה מהפרשה

חווית לימוד ויצירה מתוך מעגל השנה של פרשות השבוע. ביחד נקרא, נלמד ונתבונן בפרשת השבוע וננסה לשאוב ממנה רעיונות ומחשבות ליצירה אישית. הסדנה מתקיימת בזום בהנחייית חיים נהון. ...
10 מרץ
19:00 - 20:00

קבלת שבת מוסיקלית

קבלת שבת מוזיקלית וישראלית כמיטב המסורת של בית תפילה ישראלי. קבלת השבת משלבת בין הישן והחדש, היהודי והישראלי, האישי והקהילתי. נפרד ביחד מהשבוע ונקבל את השבת עם חיוך על השפתיים וחדוות שבת בלב. ...
12 מרץ
17:00 - 18:30

חבורת לימוד – בבלי, ברכות

חבורת לימוד בה נפגש עם עולם התלמוד היהודי בגישה פלורליסטית ושיווינית מצד אחד ומאידך עם לימוד מעמיק של הטקסט עצמו בסדר קבוע. נתחיל את הלימוד במסכת הראשונה של התלמוד מסכת ברכות וניפגש דרכה עם השפה התלמודית ואופן החשיבה התלמודי. מנחה: חיים נהון ...
17 מרץ
18:00 - 19:00

השראה מהפרשה

חווית לימוד ויצירה מתוך מעגל השנה של פרשות השבוע. ביחד נקרא, נלמד ונתבונן בפרשת השבוע וננסה לשאוב ממנה רעיונות ומחשבות ליצירה אישית. הסדנה מתקיימת בזום בהנחייית חיים נהון. ...
17 מרץ
19:00 - 20:00
No event found!
Load More