Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
ספטמבר 2020

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
25 ספט
18:00 - 22:30
אוקטובר 2020

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
09 אוק
18:00 - 22:30

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
23 אוק
18:00 - 22:30
נובמבר 2020

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
06 נוב
18:00 - 22:30

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
20 נוב
18:00 - 22:30
דצמבר 2020

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
04 דצמ
18:00 - 22:30

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
18 דצמ
18:00 - 22:30
ינואר 2021

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
01 ינו
18:00 - 22:30

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
15 ינו
18:00 - 22:30

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
29 ינו
18:00 - 22:30
פברואר 2021

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
12 פבר
18:00 - 22:30

קבלת שבת ישראלית – מוסיקלית

קבלת שבת אל מול הים והשקיעה, אם נבצר צאיתנו להפגש בים הבאנו את חוף הים אליכם 💙 קבלת שבת ישראלית - מוזיקלית חגיגית ומשותפת עם ההרכבים המוזיקליים של ת"א, הרצליה וחיפה, ביחד עם רבנים אורחים. קבלת השבת מתקיימת בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו - יורק, מרינה הרצליה ועיריית חיפה. לצפייה בפייסבוק לייב: https://www.facebook.com/btfila1/live ...
26 פבר
18:00 - 22:30
No event found!
Load More