עת ספוד ועת רקוד

הבדלה - טקס מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות