עת לתמוך –

עת לתמוך - כי ביתי בית תפילה

יוצאים לדרך...

עם החזרה ההדרגתית לשגרה החדשה,
אנו מזמינים את כל השותפים שלנו לקחת חלק בחיזוק הבית הפיזי של בית תפילה ישראלי ולהצטרף כשותפים לקמפיין מימון ההמונים.
מטרת הקמפיין היא לבסס תשתית תקציבית איתנה לפעילות הקהילה והארגון
כך שנוכל להמשיך ולקיים את בית תפילה ישראלי על עשייתו ופעילותו הקהילתית ובמרחב הציבורי
ולהבטיח כי ימשיך להוות עמוד תווך מרכזי בשדה היהדות הישראלית בארץ ובקרב אחינו ביהדות התפוצות.

נגן וידאו

קמח ותורה - הפנינג קהילתי לייויים של הקמפיין

טופס שיבוץ מתנדבים בקמפיין